Noralux Ramen en Deuren

"Ramen van Noralux is het beste wat ons en onze woning is overkomen sinds de verhuizing"

GAYKO Garantiebepalingen

28-04-2016 |

1. Kunststof profielen

Mechanische- en fysische eigenschappen   10 jaar fabrieksgarantie

Kleurechtheid witte- en crème profielen   10 jaar fabrieksgarantie

Kleurechtheid anders dan hierboven beschreven   10 jaar fabrieksgarantie

2. Dichtingen

Mechanische- en fysische eigenschappen   10 jaar fabrieksgarantie

3. Isolerende beglazing (excl assemblage met figuurglas, draadglas, glas in lood e.d.)

Mechanische- en fysische eigenschappen   10 jaar fabrieksgarantie

4. Overige vakvullingen en ventilatieroosters   5 jaar fabrieksgarantie

5. Hang- en sluitwerk

Mechanische- en fysische eigenschappen   5 jaar fabrieksgarantie

6. Assemblage van de kunststof gevelelementen    10 jaar fabrieksgarantie

 

Op de garantie zijn de navolgende bepalingen van toepassing:

A. Reclamaties worden slechts aanvaard, indien deze schriftelijk bij ons worden ingediend, onder opgave van alle relevante gegevens en zo snel mogelijk na constatering van een klacht, in ieder geval binnen de garantietermijn.

B. Reclamaties waavoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, is onze verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid steeds beperkt tot hetzij repareren, hetzij vervangen van onderdelen. Hierdoor wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

C. De herstelkosten van gebreken zijn gelimiteerd tot het bedrag waarvoor de oorspronkelijke transactie werd afgesloten.

D. De garantieverplichtingen van Gayko vervallen indien:

     * Van buitenaf, gewild of ongewild, veranderingen aan de kunststof gevelelementen, de daarbij behorende onderdelen en/of werkzaamheden zijn toegebracht.

     * De Gayko onderhouds- en reinigingsadviezen niet zijn opgevolgd.

     * De koper niet geheel aan zijn of haar financiele verplichtingen heeft voldaan.

E. Alle gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten

 

Exclusieve GAYKO+ garantie:

Tegen het uitscheuren van hang- en sluitwerk geeft GAYKO voor de kozijnen uitgevoerd met GAYKO-ESP een garantie termijn van 15 jaar.

De voorwaarde voor deze exclusieve GAYKO+ garantie is naast een correct gebruik, het toepassen van de juiste onderhoudsmiddelen een vereiste.

Tevens is van belang dat Noralux de kozijnen monteert volgens de geldende normen en richtlijnen.

 

GAYKO Kwaliteitsafspraak:

1. Gayko ramen en deuren worden uitsluitend van materialen, die van hoogwaardige merkfabrikanten afkomstig zijn, geproduceerd.

2. Er worden uitsluitend KOMO gecontroleerde materialen gebruikt, de assemblage van de kozijnen voldoet aan de eisen van SKG. Hiervoor heeft Gayko een KOMO-productie cetrificaat.

3. De kwaliteit van de GAYKO kozijnen worden intern gecontroleerd, en er wordt bovendien onaangekondigd gecontroleerd door het SKG. SKG controleert of we volgens de strenge kwaliteitseisen onze producten kunnen assembleren en leveren.